Svenska Viltmatakademin

"Värnar jaktens och viltets skötsel för en bättre köttkvalitet, kokkonsten om vilt och hur förädling av viltkött kan ske på bästa sätt."
>> Svenska Viltmatakademins visionTill Recepten

NYHETER

 

Viltkött och vildfågel finns ny som kategori i Kött från Sverige och Från Sverige.

Ledamöter i Svenska Viltmatakademin

Svenska Viltmatakademins vision:

Visionen är att allt vilt från de svenska skogarna kommer konsumenten tillgodo och målet för Svenska Viltmatakademins arbete och engagemang är att nå ”Viltmat på var mans tallrik”.

Svenska Viltmatakademins mission:

  • Akademin vill sprida kunskap om viltets hantering och goda användning, från dess naturliga livsmiljö till matbordet.
  • Akademin vill initiera nytänkande och vara ett aktivt och fritt diskussionsforum i syfte att förbättra kvalitén i hela viltvärdekedjan.
Svenska Viltmatakademin 
Sältlösavägen 1 
197 92 BRO

Styrelsen

Ordförande 
Torsten Mörner 
Mobil +46 705 67 93 52 

Vice ordförande
Maria Silfverschiöld 
Mobil + 46 708 228 500


Sekreterare 
Henrik Treschow 
Mobil +46 705 153060

Programchef 
Anders Levén 
Mobil + 46 703 25 45 59 

KC Wallberg 
Mobil +46 706 35 7089 

C  G Wachtmeister 
Mobil +46 708 66 06 22

Kontakta oss

info@viltmatakademin.se
instagram