Svenska Viltmatakademin vill värna jaktens och viltets skötsel för en bättre köttkvalitet, kokkonsten om vilt och hur förädling av viltkött kan ske på bästa sätt.

Visionen är att allt vilt från de svenska skogarna kommer konsumenten tillgodo och målet för Svenska Viltmatakademins arbete och engagemang är att nå ”Viltmat på var mans tallrik”.

Svenska Viltmatakademins mission:

  • Akademin vill sprida kunskap om viltets hantering och goda användning, från dess naturliga livsmiljö till matbordet.
  • Akademin vill initiera nytänkande och vara ett aktivt och fritt diskussionsforum i syfte att förbättra kvalitén i hela viltvärdekedjan.