Svenska Viltmatakademin

Finalisterna i Årets Viltkrog är klara!  Läs mer HÄR

Årets Viltdag fredag 20 augusti 2021 går av stapeln på Eriksberg Hotel & Nature Reserve i Blekinge. 
Boka plats HÄR!
Läs mer ...>> Svenska Viltmatakademins vision

Ledamöter i Svenska Viltmatakademin

Svenska Viltmatakademins vision:

Visionen är att allt vilt från de svenska skogarna kommer konsumenten tillgodo och målet för Svenska Viltmatakademins arbete och engagemang är att nå ”Viltmat på var mans tallrik”.

Svenska Viltmatakademins mission:

  • Akademin vill sprida kunskap om viltets hantering och goda användning, från dess naturliga livsmiljö till matbordet.
  • Akademin vill initiera nytänkande och vara ett aktivt och fritt diskussionsforum i syfte att förbättra kvalitén i hela viltvärdekedjan.
Svenska Viltmatakademin 
Sältlösavägen 1 
197 92 BRO

Styrelsen

Ordförande 
Torsten Mörner 
Mobil +46 705 679 352 

Vice ordförande
Katarina Klingspor 
Mobil +46 730 875 360


Sekreterare/skattmästare 
Henrik Treschow 
Mobil +46 705 153 060

Ledamöter 
Anders Levén 
Mobil +46 703 254 559 

Maria Norrfalk
Mobil +46 703 850 800 

C  G Wachtmeister 
Mobil +46 708 660 622

Kontakta oss

info@viltmatakademin.se