Svenska Viltmatakademin

Årets Viltmatdag fredag 6 september under Umeå Smakfestiva! Läs mer här
Årets Viltmatdag 2024 i Umeå!>> Svenska Viltmatakademins vision

Ledamöter i Svenska Viltmatakademin

VÄLJ VILT. HELT NATURLIGT.

Svenska Viltmatakademins vision:

Visionen är att allt vilt från de svenska skogarna kommer konsumenten tillgodo och målet för Svenska Viltmatakademins arbete och engagemang är att få ”Viltmat på allas tallrik”.

Svenska Viltmatakademins uppdrag:

  • Att sprida kunskap om viltets hantering och goda användning, från dess naturliga livsmiljö till matbordet.
  • Att initiera nytänkande och vara ett aktivt och fritt diskussionsforum i syfte att förbättra kvalitén i hela viltvärdekedjan.
  • Att inspirera och uppmuntra alla som delar vår vision.
Svenska Viltmatakademin 
c/o Jakob Lind, Björkhagsplan 9 
121 53 Johanneshov

Org nr 802455-7186

Styrelsen

Ordförande 
Jakob Lind 
Mobil +46 70 431 4705

Sekreterare
Andreas Landén
Mobil +46 70 577 33 85

Skattmästare
Christoffer Rinman
Mobil +46 703 263 353


Ledamöter 
Henrik Norström 
Marie Söderqvist
C  G Wachtmeister 

Kontakta oss

info@viltmatakademin.se