Svenska Viltmatakademin

Årets Viltmatdag fredag 8 september i Växjö!  Vinnaren av årets viltkrog 2023 är här
Årets Viltkrog 2023!>> Svenska Viltmatakademins vision

Ledamöter i Svenska Viltmatakademin

VÄLJ VILT. HELT NATURLIGT.

Svenska Viltmatakademins vision:

Visionen är att allt vilt från de svenska skogarna kommer konsumenten tillgodo och målet för Svenska Viltmatakademins arbete och engagemang är att få ”Viltmat på allas tallrik”.

Svenska Viltmatakademins uppdrag:

  • Att sprida kunskap om viltets hantering och goda användning, från dess naturliga livsmiljö till matbordet.
  • Att initiera nytänkande och vara ett aktivt och fritt diskussionsforum i syfte att förbättra kvalitén i hela viltvärdekedjan.
  • Att inspirera och uppmuntra alla som delar vår vision.
Svenska Viltmatakademin 
Biby Herrgården
635 13  Eskilstuna

Org nr 802455-7186

Styrelsen

Ordförande 
Katarina Klingspor 
Mobil +46 730 875 360

Sekreterare/skattmästare
Christoffer Rinman
Mobil +46 703 263 353


Ledamöter 
Anders Levén 
Mobil +46 703 254 559 

Maria Norrfalk
Mobil +46 703 850 800 

C  G Wachtmeister 
Mobil +46 708 660 622

Jakob Lind
Mobil +46 70 431 4705

Kontakta oss

info@viltmatakademin.se